Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU STEAK SHOP

www.steakshop.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawcą towarów i Administartorem Danych Osobowych jest firma:

PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ

ul. PAŃSKIE 13

42-470 DZIEWKI 

NIP: 6252389880 REGON: 243102324

2. Pod adresem www.steakshop.pl firma PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów spożywczych skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym STEAK SHOP  (www.steakshop.pl) jest możliwy za pośrednictwem:

adresu e-mail: info@steakshop.pl w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).

4. Wszystkie ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego STEAK SHOP nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego STEAK SHOP (www.steakshop.pl) składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego STEAK SHOP.

6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy STEAK SHOP (www.steakshop.pl) są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy STEAK SHOP (www.steakshop.pl) firma PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego www.steakshop.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

3. Sprzedawca – PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ z siedzibą ul.Pańskie 13, 42-470 Dziewki, NIP: 6252389880 REGON : 243102324

4. Sklep Internetowy STEAK SHOP – sklep internetowy STEAK SHOP prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.steakshop.pl.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego STEAK SHOP;

6. Produkt – każdy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym STEAK SHOP za pośrednictwem strony internetowej: www.steakshop.pl

4. Klient może złożyć zamówienie:

– dokonując rejestracji i tym samym zakładając konto w Sklepie Internetowym STEAK SHOP wchodząc na stronę internetową  www.steakshop.pl; (lub)

– dokonując zakupu jako GOŚĆ bez konieczności rejestracji konta w Sklepie Internetowym STEAK SHOP.

5. W przypadku podjęcia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie hasło, celem zabezpieczenia dostępu do utworzonego przez siebie konta.

6. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”, “Zamawiam”. Oznacza to koniec dodawania produktów do koszyka i przejście do podsumowania zamówienia.

7. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Zamawiam””, w wyniku której Klient jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.

8. Kolejnym etapem jest możliwość wyboru miejsca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności.

9. Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

10. Następnie Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

11. Klient zostaje przekierowany do systemu płatniczego „Przelewy24” w celu dokonania płatności.

12. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail info@steakshop.pl jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.

13. W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail info@steakshop.pl zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez Przelewy24.

14. W przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: info@steakshop.pl

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

4. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.

6. Dostawa i koszty dostawy

– Zamówiony towar i zamówienie o wartości niższej niż minimalna 79,00 zł może zostać odebrany przez Klienta osobiście w punkcie sprzedaży stacjonarnej : Gierkrówka burger&steakhouse ul.Botaniczna 4, 42-260 Zawada

– Zamówiony towar może również zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy:

-0 zł brutto w przypadku Zamówień o wartości powyżej 500,00 zł brutto.

Koszt dostawy do pozostałych lokalizacji na terenie Polski

-36,90 zł brutto – (ceny obejmuje przesyłkę kurierską do 30 kg (20,00 zł) oraz specjalne przygotowanie paczki do transportu kurierem obejmujące opakowania termiczne i próżniowe (16,90 zł).

7. Dostawy dotyczące zamówień specjalnych (B2B, oferta indywidualna) i powyżej 30 kg realizujemy za porozumieniem wyrażonym drogą e-mail i złożonym w elektronicznej formie na adres e-mail: info@steakshop.pl Koszt takiej dostawy jest każdorazowo indywidualnie ustalany i zależy od aktualnego cennika dostawcy, wagi i wielkości produktu.

8. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą e-mail pod adresem: info@steakshop.pl

V. PŁATNOŚĆ

1. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24. Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych Przelewy24. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

2. STEAK SHOP zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.

3. STEAK SHOP do każdego zamówienia dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego.

4. Na życzenie Kupującego STEAK SHOP wystawia faktury VAT, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. W celu wystawienia faktury VAT należy skontaktować się:

wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@steakshop.pl

VI. ZWROTY

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.

1. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

2. W związku z powyższym Klientowi dokonującemu zamówienia przez www.steakshop.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie ulegnie zepsuciu produktów oferowanych w Sklepie Internetowym STEAK SHOP.

3. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

4. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potrącane jest 3,2 % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez STEAK SHOP.

5. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży / kierowcę / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zostać obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.

VII. REKLAMACJE

1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć towaru.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez STEAK SHOP, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

4. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej listownie lub osobiście na adres PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ, ul.Pańskie 13, 42-470 Dziewki. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (wymiana produkty na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – jeżeli wada jest istotna).

5. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać STEAK SHOP dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. STEAK SHOP najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a STEAK SHOP nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. STEAK SHOP poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:

– zwrotu przelewem na konto Klienta; (lub)

– voucheru na produkty ze Sklepu internetowego STEAK SHOP.

VIII. WADY RZECZY

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od 
wad albo wadę usunie.

3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może:

– zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (albo)

– zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

– www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZEŃ, ul.Pańskie 13, 42-470 Dziewki.

2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez STEAK SHOP lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co STEAK SHOP, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.steakshop.pl/polityka_prywatnosci.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – 3 lata od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – przez okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;

– w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

9. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od STEAK SHOP drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach STEAK SHOP, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

10. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

11. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

12. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 i 12 należy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail info@steakshop.pl.

13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają STEAK SHOP świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez STEAK SHOP na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z STEAK SHOP.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy produktach stanowią średnią z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej STEAK SHOP na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. STEAK SHOP przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu. Ponadto, Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie poinformuje STEAK SHOP o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.

5. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.

6. STEAK SHOP zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy. Kupujący może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

8. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiem a STEAK SHOP podlegają prawu polskiemu.