Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU STEAK SHOP

www.steakshop.pl

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. Sprzedawc膮 towar贸w i Administartorem Danych Osobowych jest firma:

PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃

ul. PA艃SKIE 13

42-470 DZIEWKI 

NIP: 6252389880 REGON: 243102324

2. Pod adresem www.steakshop.pl firma PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃 prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie sprzeda偶y detalicznej i hurtowej produkt贸w spo偶ywczych skierowanej do konsumenta oraz przedsi臋biorcy.

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym STEAK SHOP  (www.steakshop.pl) jest mo偶liwy za po艣rednictwem:

adresu e-mail: info@steakshop.pl w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).

4. Wszystkie ceny prezentowanych towar贸w wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT). Wi膮偶膮ca dla stron transakcji jest cena widniej膮ca przy produkcie w momencie z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta. Ceny nie zawieraj膮 koszt贸w wysy艂ki.

5. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego STEAK SHOP nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient sk艂adaj膮c zam贸wienie za pomoc膮 mechanizm贸w dost臋pnych na stronie internetowej i podstronach Sklepu Internetowego STEAK SHOP (www.steakshop.pl) sk艂ada ofert臋 kupna okre艣lonego towaru na warunkach podanych w regulaminie Sklepu Internetowego STEAK SHOP.

6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy STEAK SHOP (www.steakshop.pl) s膮 艣wie偶e, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy STEAK SHOP (www.steakshop.pl) firma PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃 wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zam贸wienia do艂膮czony b臋dzie paragon fiskalny.

II. DEFINICJE

U偶yte w niniejszym regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

1. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

2. Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, ale posiadaj膮ca zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca ze sklepu internetowego www.steakshop.pl, w tym w szczeg贸lno艣ci dokonuj膮ca zakup贸w;

3. Sprzedawca 鈥 PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃 z siedzib膮 ul.Pa艅skie 13, 42-470 Dziewki, NIP: 6252389880 REGON : 243102324

4. Sklep Internetowy STEAK SHOP 鈥 sklep internetowy STEAK SHOP prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem www.steakshop.pl.

5. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin 艣wiadczenia us艂ug przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 w ramach Sklepu internetowego STEAK SHOP;

6. Produkt 鈥 ka偶dy przedmiot zam贸wienia u Sprzedawcy;

7. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia 
Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 produkt贸w.

III. SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃

1. Osoba sk艂adaj膮ca zam贸wienie jednocze艣nie o艣wiadcza, 偶e posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Z艂o偶enie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 niniejszego regulaminu.

3. Sprzeda偶 towar贸w odbywa si臋 na podstawie zam贸wie艅 sk艂adanych za po艣rednictwem Internetu. Zam贸wienia przyjmowane s膮 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym STEAK SHOP za po艣rednictwem strony internetowej: www.steakshop.pl

4. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie:

– dokonuj膮c rejestracji i tym samym zak艂adaj膮c konto w Sklepie Internetowym STEAK SHOP wchodz膮c na stron臋 internetow膮  www.steakshop.pl; (lub)

– dokonuj膮c zakupu jako GO艢膯 bez konieczno艣ci rejestracji konta w Sklepie Internetowym STEAK SHOP.

5. W przypadku podj臋cia decyzji przez Klienta o dokonaniu rejestracji, Klient podaje swoje dane w postaci adresu e-mail i wpisuje proponowane przez siebie has艂o, celem zabezpieczenia dost臋pu do utworzonego przez siebie konta.

6. Aby z艂o偶y膰 zam贸wienie Klient dodaje towar do koszyka za pomoc膮 przycisku 鈥濪o koszyka鈥, 鈥淶amawiam鈥. Oznacza to koniec dodawania produkt贸w do koszyka i przej艣cie do podsumowania zam贸wienia.

7. Akceptacja koszyka nast臋puje za pomoc膮 przycisku 鈥瀂amawiam鈥濃, w wyniku kt贸rej Klient jest przekierowany do opcji uzupe艂nienia danych adresowych i dokonania wyboru sposobu dostawy.

8. Kolejnym etapem jest mo偶liwo艣膰 wyboru miejsca dostawy (odbi贸r osobisty lub dostawa pod wskazany adres), daty odbioru zam贸wienia oraz sposobu p艂atno艣ci.

9. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Klient proszony jest o sprawdzenie poprawno艣ci ca艂ego zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz polityki prywatno艣ci.

10. Nast臋pnie Klient sk艂ada zam贸wienie (ofert臋 kupna) za pomoc膮 przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.

11. Klient zostaje przekierowany do systemu p艂atniczego 鈥濸rzelewy24鈥 w celu dokonania p艂atno艣ci.

12. Po op艂aceniu zam贸wienia na adres e-mail podany przez Klienta w zam贸wieniu, z adresu e-mail info@steakshop.pl jest wysy艂ana wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮ca z艂o偶enie zam贸wienia.

13. W przypadku nieop艂acenia zam贸wienia z adresu e-mail info@steakshop.pl zostaje wys艂ana wiadomo艣膰 e-mail z linkiem do op艂acenia zam贸wienia poprzez Przelewy24.

14. W przypadku problem贸w z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drog膮 e-mail na adres: info@steakshop.pl

IV. REALIZACJA ZAM脫WIE艃 I DOSTAWA

1. Z艂o偶enie zam贸wienia nie jest jednoznaczne z jego przyj臋ciem do realizacji.

2. Sprzedawca ma prawo odm贸wi膰 realizacji zam贸wienia w przeci膮gu 48 godzin np. z powodu braku okre艣lonego produktu lub niemo偶liwo艣ci zrealizowania zam贸wienia w okre艣lonym przez Klienta czasie. W przypadku zam贸wie艅 op艂aconych, Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do zwrotu zap艂aconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zam贸wie艅 przyj臋tych do realizacji, czyli takich dla kt贸rych zosta艂a zawarta umowa sprzeda偶y.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zam贸wienia, w kt贸rym Klient poda艂 niepe艂ne lub nieprawdziwe dane.

4. Klient mo偶e zrezygnowa膰 z zam贸wienia zanim zostanie przyj臋te do realizacji. Sprzedawca dopuszcza mo偶liwo艣膰 anulowania zam贸wienia przyj臋tego do realizacji tylko, je艣li zam贸wienie jest na etapie realizacji, kt贸ry umo偶liwia jego wycofanie.

5. Standardowy termin kompletacji zam贸wienia wynosi od 24 do 72 godzin od momentu zaksi臋gowania 艣rodk贸w na koncie Sprzedaj膮cego, autoryzacji transakcji w przypadku p艂atno艣ci elektronicznych.

6. Dostawa i koszty dostawy

– Zam贸wiony towar i zam贸wienie o warto艣ci ni偶szej ni偶 minimalna 79,00 z艂 mo偶e zosta膰 odebrany przez Klienta osobi艣cie w punkcie sprzeda偶y stacjonarnej : Gierkr贸wka burger&steakhouse ul.Botaniczna 4, 42-260 Zawada

– Zam贸wiony towar mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 dostarczony pod adres wskazany przez Klienta. Koszt przesy艂ki pokrywa Klient. Koszt dostawy:

-0 z艂 brutto w przypadku Zam贸wie艅 o warto艣ci powy偶ej 500,00 z艂 brutto.

Koszt dostawy do pozosta艂ych lokalizacji na terenie Polski

-36,90 z艂 brutto 鈥 (ceny obejmuje przesy艂k臋 kuriersk膮 do 30 kg (20,00 z艂) oraz specjalne przygotowanie paczki do transportu kurierem obejmuj膮ce opakowania termiczne i pr贸偶niowe (16,90 z艂).

7. Dostawy dotycz膮ce zam贸wie艅 specjalnych (B2B, oferta indywidualna) i powy偶ej 30 kg realizujemy za porozumieniem wyra偶onym drog膮 e-mail i z艂o偶onym w elektronicznej formie na adres e-mail: info@steakshop.pl Koszt takiej dostawy jest ka偶dorazowo indywidualnie ustalany i zale偶y od aktualnego cennika dostawcy, wagi i wielko艣ci produktu.

8. Produkty standardowe posiadaj膮 znaki graficzne producenta, elementy graficzne oraz inne elementy ozdobne, kt贸re mog膮 by膰 niewidoczne na przyk艂adowych zdj臋ciach. Kolory przedstawione na zdj臋ciach mog膮 w rzeczywisto艣ci odbiega膰 od wydruk贸w lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczeg贸艂owo upewni膰 si臋 czy ka偶dy element produktu odpowiada Pa艅stwa oczekiwaniom 鈥 informacje o produktach mog膮 Pa艅stwo uzyska膰 drog膮 e-mail pod adresem: info@steakshop.pl

V. P艁ATNO艢膯

1. Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 spos贸b p艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych Przelewy24. Kupuj膮cy zostanie automatycznie przekierowany na stron臋 dostawcy us艂ug p艂atniczych Przelewy24. Strona dostawcy us艂ug p艂atniczych szyfrowana jest za pomoc膮 S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych zwi膮zanych ze sposobem p艂atno艣ci.

2. STEAK SHOP zachowuje prawo w艂asno艣ci do zam贸wionych produkt贸w a偶 do otrzymania ca艂kowitej p艂atno艣ci za zam贸wienie.

3. STEAK SHOP do ka偶dego zam贸wienia do艂膮cza dow贸d sprzeda偶y w postaci paragonu fiskalnego.

4. Na 偶yczenie Kupuj膮cego STEAK SHOP wystawia faktury VAT, zgodnie ustaw膮 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug.

5. W celu wystawienia faktury VAT nale偶y skontaktowa膰 si臋:

wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail: info@steakshop.pl

VI. ZWROTY

Odst膮pienie od umowy kupna-sprzeda偶y.

1. Sprzedaj膮cy informuje, i偶 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, Klient b臋d膮cy konsumentem mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, z wy艂膮czeniem nast臋puj膮cych przypadk贸w opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta: Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do um贸w: pkt. 3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt. 4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia; pkt.5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych.

2. W zwi膮zku z powy偶szym Klientowi dokonuj膮cemu zam贸wienia przez www.steakshop.pl nie przys艂uguje prawo odst膮pienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie ulegnie zepsuciu produkt贸w oferowanych w Sklepie Internetowym STEAK SHOP.

3. Sprzedawca nie przyjmuje 偶adnych przesy艂ek i zwrot贸w towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

4. W szczeg贸lnych i uzasadnionych przypadkach jest mo偶liwo艣膰 anulowania zam贸wienia, pod warunkiem, 偶e nie zosta艂o ono jeszcze wyprodukowane. W takich przypadkach potr膮cane jest 3,2 % warto艣ci zam贸wienia ze wzgl臋du na koszty transakcyjne poniesione przez STEAK SHOP.

5. Zam贸wienie powinno by膰 sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzeda偶y / kierowc臋 / pracownika firmy kurierskiej. W tym celu zam贸wiony produkt / produkty powinny zosta膰 obejrzenie i okazane oraz sprawdzone z protoko艂em odbioru i wydania towaru.

VII. REKLAMACJE

1. Klient przed dokonaniem odbioru zam贸wienia ma obowi膮zek jego sprawdzenia w punkcie sprzeda偶y w obecno艣ci pracownika punktu sprzeda偶y b膮d藕 w obecno艣ci dostawcy (kierowca / pracownik firmy kurierskiej).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci produktu z umow膮 po jego odbiorze lub dostawie Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 w dowolnym punkcie sprzeda偶y, dostarczaj膮c produkt i dow贸d jego zakupu. Tym samym Klient mo偶e nie przyj膮膰 towaru.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez STEAK SHOP, je偶eli zosta艂a z艂o偶ona niezw艂ocznie po stwierdzeniu niezgodno艣ci towaru z umow膮.

4. Konsument mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej listownie lub osobi艣cie na adres PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃, ul.Pa艅skie 13, 42-470 Dziewki. W reklamacji nale偶y opisa膰 zauwa偶on膮 wad臋 i okre艣li膰 wybrane 偶膮danie (wymiana produkty na wolny od wad, obni偶enie ceny, odst膮pienie od umowy – je偶eli wada jest istotna).

5. Wraz z reklamacj膮 Konsument powinien przes艂a膰 STEAK SHOP dow贸d dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub faktur臋, e-mail potwierdzaj膮cy przyj臋cie zam贸wienia do realizacji.

6. STEAK SHOP najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje si臋 do z艂o偶onej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym post臋powaniu. Je偶eli Konsument za偶膮da艂 wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, a STEAK SHOP nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie czternastu dni, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.

7. Ka偶da reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. STEAK SHOP poinformuje Klienta za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieni臋dzy nast膮pi w formie:

– zwrotu przelewem na konto Klienta; (lub)

– voucheru na produkty ze Sklepu internetowego STEAK SHOP.

VIII. WADY RZECZY

1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 Klientowi produkt wolny od wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, mo偶e on z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od 
wad albo wad臋 usunie.

3. Je偶eli Klient jest Konsumentem, mo偶e:

– zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad (albo)

– zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋.

4. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by kupuj膮cego inny spos贸b zaspokojenia.

5. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.

6. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

IX. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃

1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na nast臋puj膮cych stronach internetowych Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

– www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

2. Informacje, o kt贸rych mowa w punkcie 1 powy偶ej Konsument mo偶e uzyska膰 r贸wnie偶 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w oraz Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.

3. Konsument posiada w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:

a) mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej,

b) mo偶liwo艣膰 zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia.

4. Ponadto, Konsument mo偶e r贸wnie偶 uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc prawn膮 u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (np. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich). Porady udzielane s膮 przez Federacj臋 Konsument贸w pod bezp艂atnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej: RODO) U偶ytkownik贸w i Kupuj膮cych przetwarzanych na Stronie jest PK CONSULTING PATRYCJA KOWALCZYK-STUCZE艃, ul.Pa艅skie 13, 42-470 Dziewki.

2. Dane osobowe Kupuj膮cych (imi臋 i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) s膮 przetwarzane w celu realizacji zam贸wienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzeda偶y, w tym przygotowania i dostarczenia zam贸wienia, wystawienia faktury, a tak偶e w celu realizacji prawa odst膮pienia do umowy oraz skorzystania z prawa do z艂o偶enia reklamacji na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe U偶ytkownik贸w, kt贸rzy za艂o偶yli konto na Stronie Sklepu (imi臋 i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obs艂ugi konta danego U偶ytkownika na Stronie Sklepu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezb臋dne do realizacji powy偶ej wskazanych cel贸w, w tym obs艂uga konta U偶ytkownika, dostarczenia zam贸wienia, wystawienia faktury, obs艂ugi reklamacji i prawa odst膮pienia od umowy. Informacje te s膮 艣ci艣le poufne i wykorzystywane wy艂膮cznie przez STEAK SHOP lub podwykonawc臋, poddanego tym samym zobowi膮zaniom co STEAK SHOP, zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci dost臋pn膮 na stronie www.steakshop.pl/polityka_prywatnosci.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie b臋d膮 udost臋pnianie na rzecz innych podmiot贸w bez uprzedniej zgody wyra偶onej przez U偶ytkownika lub Kupuj膮cego. Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnianie podmiotom do tego upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa.

6. Administrator mo偶e powierzy膰 w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wy艂膮cznie w okre艣lonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obs艂ugi konta U偶ytkownika lub realizacji danego zam贸wienia i wykonania umowy zawartej z Kupuj膮cym, zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

8. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w, w tym:

– w zakresie danych osobowych niezb臋dnych do rejestracji i obs艂ugi konta danego U偶ytkownika 鈥 3 lata od ostatniej interakcji z konta U偶ytkownika;

– w zakresie danych osobowych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia 鈥 przez okres 6 lat wynikaj膮cym z przepis贸w podatkowych;

– w zakresie danych osobowych niezb臋dnych do realizacji prawa odst膮pienia od umowy oraz prawa do z艂o偶enia reklamacji 鈥 przez okres realizacji roszcze艅 wynikaj膮cych ze z艂o偶onej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotycz膮cymi przedawnienia roszcze艅.

9. U偶ytkownik lub Kupuj膮cy mo偶e otrzymywa膰 od STEAK SHOP drog膮 elektroniczn膮 informacje o produktach i inicjatywach STEAK SHOP, je偶eli U偶ytkownik lub Kupuj膮cy wyrazi艂 na to uprzedni膮 zgod臋. Udzielenie zgody, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji z艂o偶onego zam贸wienia.

10. U偶ytkownik lub Kupuj膮cy posiada prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych osobowych, kt贸re mia艂o miejsce przed wycofaniem zgody.

11. U偶ytkownikowi lub Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wniesienia skargi do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, i偶 przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych U偶ytkownika lub Kupuj膮cego narusza przepisy RODO.

12. W celu realizacji praw, o kt贸rych mowa w punkcie 11 i 12 nale偶y skontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem adresu e-mail info@steakshop.pl.

13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj膮c ze Strony Sklepu U偶ytkownik lub Kupuj膮cy akceptuje, 偶e w urz膮dzeniu ko艅cowym zostan膮 zainstalowane pliki cookies, kt贸re umo偶liwiaj膮 STEAK SHOP 艣wiadczenie us艂ug. Wi臋cej informacji na temat stosowania plik贸w cookies przez STEAK SHOP na Stronie Sklepu mo偶na znale藕膰 w Polityce Cookies.

XI. POZOSTA艁E POSTANOWIENIA

1. Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wyra偶enia w艂asnej opinii i polecania ka偶dego produktu. Opinie wyra偶one o ka偶dym produkcie odpowiadaj膮 艣redniej ocen i polece艅 internaut贸w pod ka偶dym pytaniem i tylko ich dotycz膮. Opinie nie stanowi膮 w 偶adnym przypadku elementu umowy z STEAK SHOP.

2. Gwiazdki znajduj膮ce si臋 na Stronie Sklepu przy produktach stanowi膮 艣redni膮 z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, kt贸re wyrazi艂y na Stronie Sklepu swoje opini臋 na temat danego produktu. W zwi膮zku z powy偶szym ilo艣膰 gwiazdek mo偶e ulega膰 zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupuj膮cy lub U偶ytkownik udziela nieodp艂atnie oraz bez ogranicze艅 czasowych, terytorialnych i ilo艣ciowych licencji niewy艂膮cznej STEAK SHOP na korzystanie z opinii na nast臋puj膮cych polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii 鈥 wytwarzanie dowoln膮 technik膮 drukarsk膮, reprograficzn膮, zapisu magnetycznego oraz technik膮 cyfrow膮); w zakresie obrotu orygina艂em albo egzemplarzami, na kt贸rych opini臋 utrwalono 鈥 wprowadzanie do obrotu, u偶yczenie lub najem orygina艂u albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w innych spos贸b ni偶 wskazany powy偶ej 鈥 publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udost臋pnianie opinii w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niej dost臋p w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Z obowi膮zuj膮cym Regulaminem mo偶na zapozna膰 si臋 w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. STEAK SHOP przys艂uguje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O tre艣ci zmian Regulaminu ka偶dy U偶ytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomo艣ci o zmianie Regulaminu. Ponadto, U偶ytkownik, kt贸ry posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o ka偶dej zmianie Regulaminu przez przes艂anie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmiany Regulaminu. Je偶eli w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia U偶ytkownikowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym U偶ytkownik nie poinformuje STEAK SHOP o braku akceptacji zmiany Regulaminu, U偶ytkownik jest zwi膮zany Regulaminem w nowym brzmieniu.

5. Do zam贸wie艅 z艂o偶onych i um贸w zawartych w okresie obowi膮zywania poprzedniego Regulaminu stosuje si臋 przepisy Regulaminu obowi膮zuj膮cego w chwili sk艂adania zam贸wienia.

6. STEAK SHOP zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 Kodeksu Etyki Reklamy. Kupuj膮cy mo偶e zapozna膰 si臋 z dokumentami bezpo艣rednio na stronach organizacji.

7. U偶ytkownikowi przys艂uguje prawo do usuni臋cia swojego konta ze Strony Sklepu w ka偶dym czasie.

8. Regulamin i stosunki umowne mi臋dzy Kupuj膮cym lub U偶ytkownikiem a STEAK SHOP podlegaj膮 prawu polskiemu.